Podmínky použití stránek NORMANDY.CZPoužívání internetových stránek NORMANDY.CZ se řídí níže specifikovanými podmínkami. Používáním stránek NORMANDY.CZ potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami, akceptovali je a zavázali se je dodržovat. NORMANDY.CZ si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího oznámení. Proto se prosím pokaždé, než začnete používat stránky NORMANDY.CZ, pečlivě seznamte s těmito podmínkami.

Uživatel tímto souhlasí s tím, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním těchto stránek budou řešeny podle českých právních předpisů.


Dále na této stránce

  Autorská práva


Vlastníky autorských práv k obsahu těchto stránek, práv k ochranným známkám a licenčních práv jsou vlastník domény NORMANDY.CZ anebo třetí strany. Všechna práva neuvedená v těchto podmínkách jsou vyhrazena. Uživatelům je zakázáno kopírovat, publikovat, distribuovat, předávat, modifikovat, uschovávat nebo zpracovávat část nebo celek informací, případně materiálů obsažených na těchto stránkách, bez předchozího písemného povolení vlastníka domény NORMANDY.CZ. Je však povoleno používat, tisknout, kopírovat nebo prozatímně uschovávat materiály obsažené na těchto stránkách pro čistě osobní potřebu. Vlastník domény NORMANDY.CZ si vyhrazuje všechna autorská práva k materiálům, které jsou kopírovány, stahovány nebo tisknuty ze stránek NORMANDY.CZ. Tvorba elektronických odkazů k těmto stránkám, s výjimkou tvorby odkazu na domovskou stránku nejvyšší úrovně www.normandy.cz, bez předchozího písemného povolení vlastníka NORMANDY.CZ, je zakázána. Žádosti o souhlas zasílejte prosím na adresu fernet.citrus(zavináč)atlas.cz.         Zpátky nahoru


  Ochrana osobních údajů


NORMANDY.CZ klade velký důraz na důvěrnost osobních údajů. NORMANDY.CZ neshromažduje žádné osobní údaje ani informace, které by identifikovaly uživatele našich stránek, s výjimkou případů, že je úmyslně uvádí sám uživatel. Osobní údaje poskytnuté uživatelem budou použity pouze za účelem stanoveným v konkrétní části internetových stránek. Na žádost uživatele mohou být tyto údaje kdykoliv odstraněny nebo změněny v databázi NORMANDY.CZ. Informace, které identifikují uživatele, nejsou předávány třetím stranám. IP adresy mohou být použity ve statistických výpočtech za účelem vylepšení stránek.Zpátky nahoru


  DOLOŽKA O ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI


TYTO STRÁNKY MAJÍ UŽIVATELŮM POSKYTOVAT POUZE VŠEOBECNÉ INFORMACE. UŽIVATEL TĚCHTO STRÁNEK JE POUŽÍVÁ Z VLASTNÍ INICIATIVY A JE ZODPOVĚDNÝ ZA TO, ŽE TAK ČINÍ V SOULADU S MÍSTNÍMI PŘEDPISY. MATERIÁLY A ODKAZY, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, NEPŘEDSTAVUJÍ NABÍDKU ANI POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH NEBO JINÝCH ODBORNÝCH SLUŽEB. SERVER NORMANDY.CZ  NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, V SOUVISLOSTI S INFORMACEMI UVEDENÝMI NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, VČETNĚ ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PŘÍSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, VČASNOSTI A ÚPLNOSTI TĚCHTO STRÁNEK A JEJICH OBSAHU. VLASTNÍK NORMANDY.CZ  NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ZTRÁTY ANEBO ŠKODY, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU. POKUD PŘÍSLUŠNÁ PLATNÁ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTÍ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST NORMANDY.CZ OMEZENÁ NA MAXIMÁLNÍ ROZSAH PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TOTO OMEZENÍ PLATÍ ROVNĚŽ V PŘÍPADĚ STRÁNEK TŘETÍCH STRAN A JEJICH OBSAHU, KTERÉ MAJÍ ODCHOZÍ NEBO PŘÍCHOZÍ ODKAZY NA STRÁNKY NORMANDY.CZ . PROTO SI PROSÍM PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM TAKOVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK POZORNĚ PROČTĚTE PODMÍNKY JEJICH POUŽITÍ.  


Zpátky nahoru  Inzerce a reklamní odkazy


Na stránkách NORMANDY.CZ  mohou být zobrazená reklamní sdělení třetích stran. Vlastník NORMANDY.CZ v žádném případě neodpovídá za sdělení těchto třetích stran.


Zpátky nahoru